קיץ קסומסום: אביגיל עושה ניסוי חשוב

האם חייבים לפתוח את הפה כדי לשיר?